Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА РІТЕЙЛУ

Автор: Sveta on .

УДК 005.311.2:339.37
 
ФЕДУЛОВА Любов,
д. е. н., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА РІТЕЙЛУ
 
Визначено особливості формування та розвитку інформаційно-технологічної інфраструктури сфери торгівлі. Виявлено світові тенденції реалізації проектів інформатизації роздрібних торговельних мереж та розроблено пропозиції щодо забезпечення технологічного рівня торговельних підприємств в Україні з урахуванням глобальних викликів і перспектив залучення інноваційного потенціалу при формуванні торговельної політики.
Ключові слова: сфера торгівлі, торговельні мережі, інформаційно-технологічна інфраструктура, інноваційність.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)