Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ПРОТЕСТАНТИЗМ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ

Автор: Sveta on .

УДК 274
 
ХОРУЖИЙ Григорій,
д. філос. н., професор, професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ 

Розглянуто духовні, теологічні, політичні та соціально-економічні передумови Реформації і процес виникнення протестантизму. Визначено, що ініційований німецьким священиком Мартіном Лютером реформаторський рух став переворотом у житті різних країн, що спричинив появу нової християнської течії протестантизму. Проаналізовано різні протестантські течії, церкви і секти.
 
Ключові слова: протестантизм, Реформація, Католицька церква, гуманізм, християнство, лютеранство, кальвінізм і англіканство.
 
ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)