Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ

Автор: Sveta on .

УДК 930.1:159.923.2(=161.2)
 
ШИП Надія,
д. і. н., професор, професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 

ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ 

З’ясовано базові поняття цивілізація, рівні ідентичності, їх тлумачення в історичній і філософській літературі, виявлено відмінності у визначенні ідентичності українців західноукраїнськими, зарубіжними та вченими з Наддніпрянщини, проаналізовано регіональну ідентичність Донбасу.

Ключові слова: ідентичність, українці, цивілізація, історіософія, регіон, регіоналізм, Донбас.
 
ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)