Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ОСВІТА У СВІТЛІ ФІЛОСОФІЇ АРИСТОТЕЛЯ

Автор: Sveta on .

УДК 37.01:162.2(091)
 
ЛІМОНЧЕНКО Віра,
д. філос. н., професор Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка
 

ОСВІТА У СВІТЛІ ФІЛОСОФІЇ АРИСТОТЕЛЯ 

Актуальність звернення до Аристотеля обумовлена тим, що він вбачається мислителем, що висловив парадигму західної думки. Висловлюється припущення, що увага  філософа до початків і є вказівка на необхідність плекання споглядальних засад знання. З цього випливає висновок про згубність ранньої утилітарної спеціалізації, до чого схильна сучасна система освіти.

 
Ключові слова:силогізм, міркування, споглядання, європейське мислення, освіта.
 
ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)