Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ В АУДИТІ

Автор: Sveta on .

УДК 657.6
 
ПАЯНОК Тетяна,
к. е. н., доцент Університету державної фіскальної служби України
 

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ В АУДИТІ

 
Досліджено взаємозв’язок між показниками діяльності підприємства, що відображені в його фінансовій звітності. Проаналізовано динаміку використання виробничих запасів, за допомогою регресійного аналізу  визначено фактори впливу на їх формування. Запропоновано методику дослідження для проведення аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства. 
 
Ключові слова: номінальні і реальні показники, обсяг виробничих запасів, аудит, фінансова звітність підприємства, регресійна модель, гребенева регресія.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)