Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

БІЗНЕС-ОСВІТА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Автор: Инна on .

УДК 377.3:339.9
 
ШКЛЯРУК Катерина,
к. е. н., ст. н. с., директор Інституту вищої кваліфікації 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

БІЗНЕС-ОСВІТА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Досліджено виклики, з якими стикається бізнес-освіта на сучасному етапі розвитку суспільства. Розглянуто питання розуміння лідерства в умовах глобальної нестабільності. Проаналізовано ключові особливості і тенденції системи світової бізнес-освіти.
 
Ключові слова: освіта, бізнес-освіта, бізнес-школа, глобалізація, глобальна нестабільність, лідер, людський капітал, конкурентоспроможність.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)