Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Автор: Инна on .

УДК 001:378
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи Київського національного торговельно-економічного університету
 

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

Проаналізовано результати науково-дослідної роботи Київського національного торговельно-економічного університету за сімдесят років його функціонування. Окреслено основні стратегічні орієнтири науково-технічного та інноваційного потенціалу університету для розвитку економіки і вирішення соціальних завдань країни, забезпечення його конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках освіти.
 
Ключові слова: науково-дослідна робота, інноваційна діяльність, університет, стратегічні орієнтири, напрями розвитку, науково-дослідні роботи, міжнародні наукометричні бази даних, вищі навчальні заклади, інтеграція.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)