Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДУАЛЬНІСТЬ НАСЛІДКІВ ПЛИННОСТІ КАДРІВ У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ

Автор: Инна on .

УДК 005.95:339.3
 
П’ЯТНИЦЬКА Галина,
д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

ДУАЛЬНІСТЬ НАСЛІДКІВ ПЛИННОСТІ КАДРІВ У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ 

Проаналізовано динаміку руху штатних працівників на підприємствах внутрішньої торгівлі України впродовж 2010–2015 рр. Виявлено причини плинності кадрів у сфері торгівлі та надано характеристики пов’язаних з ними звільнень. Визначено як негативні, так і позитивні наслідки плинності кадрів на підприємствах торгівлі. Наведено сучасні управлінські практики запобігання плинності кадрів та наголошено на важливості ролі вищих навчальних закладів, що готують фахівців для сфери торгівлі.
 
Ключові слова: кадри, плинність, внутрішня торгівля, причини, наслідки, дуальність, практики запобігання, вищі навчальні заклади, підприємства торгівлі.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)