Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВЕРТИКАЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТОРГІВЛІ

Автор: Инна on .

УДК 658.821
 
ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка,
д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

ВЕРТИКАЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТОРГІВЛІ 

Проаналізовано стан вертикальної конкуренції у вітчизняній торгівлі. Доведено її недостатню ефективність, обумовлену як структурними передумовами домінування підприємств роздрібної торгівлі над дисперсною множиною їх постачальників, так і інституційними, – пов’язаними із закріпленням невигідних умов постачання товарів у двосторонніх контрактах. Указано на відсутність належних регламентів вертикальної конкуренції у вітчизняному законодавстві та запропоновано реформування останнього з урахуванням світового досвіду регулювання відносин економічної залежності.
 
Ключові слова: торгівля, вертикальна конкуренція, переговорна сила, постачальники, мережевий рітейл, державне регулювання вертикальної конкуренції.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)