Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор: Инна on .

УДК 339.137
 
ЛАГУТІН Василь,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Розкрито роль і місце конкурентної політики в системі державного регулювання економіки. Проаналізовано поточний стан реалізації конкурентної політики в Україні, визначено пріоритетні напрями розвитку конкуренції та підвищення конкурентоспроможності національного господарства в контексті інноваційно-інвестиційної моделі соціально-економічного розвитку.
 
Ключові слова: конкурентна політика, розвиток конкуренції, захист конкуренції, механізм реалізації політики, трансмісійний механізм політики.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)