Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ У ПРОГНОЗУВАННІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ

on .

УДК 339.7:339.13
 
ГАЛЕЩУК Світлана,
к. е. н., викладач Тернопільського національного економічного університету
 
ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ У ПРОГНОЗУВАННІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ
 
Проаналізовано переваги застосування обчислювальних методів, зокрема штучних нейронних мереж для побудови моделей прогнозування валютних курсів. Наведено результати експериментів з прогнозування обмінних курсів резервних валют та української гривні.
 
Ключові слова: стратегічне планування, прогнозування валютних курсів, засоби штучного інтелекту, нейронні мережі.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)