Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ У ПРОГНОЗУВАННІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ

on .

УДК 339.7:339.13
 
ГАЛЕЩУК Світлана,
к. е. н., викладач Тернопільського національного економічного університету
 
ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ У ПРОГНОЗУВАННІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ
 
Проаналізовано переваги застосування обчислювальних методів, зокрема штучних нейронних мереж для побудови моделей прогнозування валютних курсів. Наведено результати експериментів з прогнозування обмінних курсів резервних валют та української гривні.
 
Ключові слова: стратегічне планування, прогнозування валютних курсів, засоби штучного інтелекту, нейронні мережі.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)