Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ҐЕНДЕРНА СКЛАДОВА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

on .

УДК 336.143:336.144
 
КОРНІЄНКО Наталія,
к. е. н., головний економіст-фінансист відділу супро­водження, виконання та аналізу бюджетних програм головного розпорядника бюджетних коштів депар­таменту з фінансово-економічних питань, бухгалтер­ського обліку та фінансової звітності Міністерства фінансів України;

ОСТРІЩЕНКО Юлія,
к. е. н., заступник начальника відділу регіонального розвитку департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України
 
ҐЕНДЕРНА СКЛАДОВА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
 
Розкрито роль ґендерного аспекту планування та виконання бюджету як вагомої складової реалізації ефективної бюджетної політики в умовах інститу­ційних перетворень з метою забезпечення прискорення розвитку соціальної та економічної сфери. Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку та застосування ґендерного підходу у процесі формування та виконання бюджету. Досліджено передумови та обґрунтовано напрями запровадження ґендерної складової  у систему бюджетного планування.
 
Ключові слова: бюджет, бюджетна політика, бюджетне планування, видатки бюджету, ґендерний підхід


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)