Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Ефективність інтегрованих обліково-аналітичних систем

Автор: Редактор on .

МНИХ Є.
д. э. н., профессор, заведующий кафедрой финансового анализа и контроля
 
Ефективність інтегрованих обліково-аналітичних систем
Розглянуто необхідність достовірної обліково- аналітичної інформації доказів і аргументацій у визначенні ефективності управлінських рішень для досягнення консенсусу в їх реалізації. Доведено , що надмірність інформації в системах зовнішнього і внутрішнього регулювання економічних процесів призводить до нераціонального використання управлінського персоналу , зниження його креативності та відповідальності . Обгрунтовано використання сучасного методичного та організаційного інструментарію інформаційної консолідації для підвищення оперативності , якості та ефективності реалізації всіх функцій управління.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА