Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

on .

УДК 338.48-6:502/504:303.722.4(477)
 
ЗИМА Олександр,
к. е. н., доцент Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця
 
ГОЛУБ Марія,
аспірант Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця
 
ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
 
Визначено основні фактори, що впливають на потенціал екологічного туризму в областях України. Проведено кластерний аналіз регіонів України за допомогою методів Уорда та К-середніх. Складено дендрит шляхом "скріплення" зв’язків між областями. Проаналізовано шляхи розвитку екологічного туризму в різних регіонах України.
 
Ключові слова: екологічний туризм, кластерний аналіз, оцінка потенціалу, природні ресурси, забруднення навколишнього середовища.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)