Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства

Автор: Редактор on .

БОЙКО M.
д. е.. н., професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
СУПРУНОВА Е.
аспірант кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
 
Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства
Представлені результати досліджень щодо доцільності реалізації холістичного маркетингу на підприємствах готельного господарства. Проаналізовано сутність холістичного маркетингу. Запропоновано ключові характеристики формування концепції холістичного маркетингу з метою застосування в маркетинговій діяльності підприємств готельного господарства.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА