Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

Система маркетингових комунікацій у державному управлінні

Автор: Редактор on .

КИСЛОВ Д.
к. політ. н., доцент кафедри маркетингу та реклами
 
Система маркетингових комунікацій у державному управлінні
Розглядаються сучасний стан розвитку методів і способів державного управління маркетинговими комунікаціями, а також рівень наукових досліджень цього явища як фактор успіху діяльності будь-яких організаційних систем.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА