Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

Модифікація господарського механізму під впливом ринкової влади

Автор: Редактор on .

ГЕРАСИМЕНКО А.
докторант, к. е.. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики
 
Модифікація господарського механізму під впливом ринкової влади
Досліджено характер та інструментарій модифікації господарського механізму економічної системи під впливом ринкової влади. На прикладі деформації системи державного регулювання ринку залізничних вантажних перевезень проілюстровано вплив ринкової влади на релевантний ринок, мережа суміжних ринків і економіку в цілому. Розкрито роль інститутів межфирменной контрактації, соціального капіталу в цілеспрямованій модифікації господарського механізму.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: