Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ

on .

УДК 336.77:005.334
 
ШУЛЬГА Наталія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГОРДІЄНКО Тетяна,
к. е. н., доцент кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ
 
Проведено порівняння обсягів та частки непрацюючих кредитів у кредитному портфелі зарубіжних та вітчизняних банків. Встановлено причини, що призвели до значних втрат за кредитними операціями банків під час світової фінансової кризи. Визначено нові напрями розвитку кредитного ризик-менеджменту банків з огляду на уроки світової фінансової кризи.
 
Ключові слова: "апетит" до ризику, волатильність, дефолт позичальника, кредитний рейтинг банку, кредитний ризик, ризик-менеджмент, стратегія управління ризиками, "товсті хвости".

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)