Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ПРОТИДІЮЧИЙ МАРКЕТИНГ

on .

УДК 339.138
 
ЗВЯГІНЦЕВА Ольга,
д. е. н., доцент Одеського державного аграрного університету
 
КАТАШИНСЬКА Марія,
аспірант Інституту регіональної інформації, м. Одеса
 
ПРОТИДІЮЧИЙ МАРКЕТИНГ
 
Розглянуто сутність та значення для держави, підприємця та споживача протидіючого маркетингу, що застосовується в процесі реалізації та споживання товарів ірраціонального попиту. Проведено порівняльну характеристику традиційного, соціально-етичного й протидіючого маркетингу. Класифіковано напрями соціально-етичного маркетингу згідно з наявністю економічного ефекту при досягненні соціального ефекту. Виділено інструменти та види протидіючого маркетингу.
 
Ключові слова: протидіючий маркетинг, контрмаркетинг, соціально-етична концепція маркетингу, контрсуб’єкти традиційного та конверсійного маркетингу, інструменти, види протидіючого маркетингу.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)