Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

on .

УДК 339.138:65.01
 
ЛУКАН Олександра,
аспірант Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
 
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
Систематизовано основні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства на основі праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Наведено основні недоліки планування та реалізації маркетингу на вітчизняному ринку. Розроблено алгоритм проведення аналізу ефективності маркетингової діяльності підприємства.
 
Ключові слова: аналіз, маркетингова діяльність, оцінка ефективності, показники, методи, витрати маркетингу.

 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА