Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ

on .

УДК 006.015.5
 
РУЖЕВИЧЮС Юозас,
доктор технічних наук, професор факультета економіки Вильнюського університету, Литва
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ
 
Аналізуються результати досліджень міжнародної студії сучасних проблем якості, у яких автор брав безпосередню участь. Отримані дані зіставляються з результатами власних досліджень автора.
 
Ключові слова: якість, обмін інформацією про якість, звітність якості, навчання якості.

 ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ