Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

РИЗИК-КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

on .

УДК 330.131.7:338.487
 
ДЕНИСЕНКО Анна,
аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю КНТЕУ
 
РИЗИК-КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
 
Розглянуто роль аналітичного забезпечення в межах методики контролю ризиків. Визначено доцільність та описано процес застосування концепції теорії гри, а саме критерію Байєса, для задоволення інформаційних потреб туристичного оператора в межах ідентифікації ризиків, пов’язаних з можливістю прийняття хибного рішення щодо обсягу формування туристичних продуктів.
 
Ключові слова: ризик, невизначеність, туристичний оператор, ризик-контроль.

  РИЗИК-КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ