Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ

on .

УДК 316.625–057.87
 
ВОЛОБУЄВ М.,
 к. мед. н., доцент кафедри менеджменту КНТЕУ
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ
 
Проаналізовано ціннісні орієнтації студентів, їх актуальний, бажаний та уявний стан. Вивчено думку студентів про наявність та пріоритетність груп цінностей у інших студентів. Визначено взаємозв’язок груп цінностей у студентів різних вікових груп.
 
 ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ