Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

on .

УДК 336.717.22:339.9
 
СИВЧЕНКО Г.,
аспірант кафедри банківської справи КНТЕУ
 
ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 
Проаналізовано відповідність української депозитарної системи європейським рекомендаціям. Запропоновано механізми адаптації українського законодавства у сфері депозитарної діяльності до європейських вимог. 

 ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ