Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

on .

УДК 378.001.76(477)
 
ДРУГОВ О.,
к. е. н., доцент Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
 
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
 
Досліджено сучасний стан розвитку системи вищої освіти в Україні. Констатовано зниження загальної якості освітніх послуг і низьку наукову активність у вищих навчальних закладів. Запропоновано модернізувати систему вищої освіти в Україні шляхом зміни її організаційної структури. 

 ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ