Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ

on .

УДК 37.048.4
 
ПРИПОТЕНЬ В.,
к. е. н., доцент Донбаського державного технічного університету
 
НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ
 
Розглянуто проблеми підготовки молоді до трудової діяльності в Україні, визначено роль професійної орієнтації та освіти у розвитку національної економіки з урахуванням негативного впливу світової економічної кризи. На основі зарубіжного досвіду запропоновано напрями удосконалення системи професійної орієнтації молоді в Україні.

 НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ