Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ТА ЕТИКО-МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ ОНТОЛОГІЇ

on .

УДК 111.1
 
ДЕ ЛОНГ М.,
аспірант кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ТА ЕТИКО-МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ ОНТОЛОГІЇ
 
Розглянуто концепцію екзистенціального філософського мислення, що має ґрунтуватися на основоположних духовних цінностях. Звернення до екзистенціального погляду на філософське мислення пов’язане з переживанням тривоги за спрямованість майбутнього розвитку суспільства.
 
 ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ТА ЕТИКО-МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ ОНТОЛОГІЇ