Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ ЛЮДСЬКОЇ АНОМАЛІЇ

on .

УДК 124.4
 
ПОПОВИЧ О.,
к. пед. н., доцент Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь)
 
ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ ЛЮДСЬКОЇ АНОМАЛІЇ
 
Досліджено людську аномалію, а також специфіку становлення дефініції в особистісній свідомості й у контексті історично сформованих наближень та віддалень у низці гуманітарних епістем. Розглянуто зв’язок людської аномалії з дією компенсаційно-креативної функції в культурному просторі людства. Компенсаційно-креативна функція трактується як передумова творчості.

 ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ ЛЮДСЬКОЇ АНОМАЛІЇ