Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКУ КОНСТРУКТИВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ЦИНІЗМІ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ

on .

УДК 17(07)
 
КЛІЧУК А.,
к. філос. н., доцент Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
 
ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКУ КОНСТРУКТИВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ЦИНІЗМІ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ
 
Розглянуто проблему розумного компромісу в співвідношенні моральності, раціональності та почуттів у життєвій самореалізації інтелігента. Проаналізовано питання ціннісного впливу епохи на моральну позицію людини, яка прагне професійної самореалізації, поєднуючи талант і здорову амбіційність.
 
 ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКУ КОНСТРУКТИВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ЦИНІЗМІ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ