Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

on .

УДК 657.1(477)
 
КАНЄВА Т.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів КНТЕУ
 
ШЕВЧЕНКО С.,
к. е. н., асистент кафедри фінансів КНТЕУ
 
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
 
Проаналізовано сучасний стан і перспективи реформування бухгалтерського обліку в державному секторі на основі дослідження проблем, недоліків та існуючих базових підходів. Досліджено питання щодо узгодження української нормативної бази з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку в державному секторі.

 СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ