Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИКЛИК СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТУ В ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ

on .

УДК 504.03:101.1
 
ВАЛУЙСЬКИЙ О.,
 
д. філос. н., професор кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИКЛИК СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТУ В ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ
 
Проаналізовано концептуальні підходи до понять "екологічне буття", "екологічна діяльність", "соціально-екологічне протиріччя", "екологічний виклик", "соціально-екологічна криза"; обґрунтовано авторське бачення цих понять. Розкрито основні компоненти екологічного виклику, його небезпечні наслідки для сучасного людства та причини виникнення.
 
  ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИКЛИК СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТУ В ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ