Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ПАРТНЕРСТВО ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

on .

 
УДК 334.752:334.012.23
 
МЕЛЬНИК М.,
 
к. е. н., ст. науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України
 
ПАРТНЕРСТВО ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ
 
Розкрито суть основних принципів, форм і моделей державно-приватного партнерства, проаналізовано світовий досвід використання різних моделей державно-приватного партнерства, узагальнено існуючі в Україні інституційні прогалини щодо реалізації окремих його форм, обґрунтовано комплекс заходів щодо впровадження системного підходу в управлінні процесами економічної взаємодії бізнесу і держави.

  ПАРТНЕРСТВО ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ