Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

on .

УДК 332.146
 
ТИМЦУНИК В.,
 
д. н. з держ. упр., професор кафедри менеджменту КНТЕУ
 
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
 
Проаналізовано досягнення, проблеми та перспективи розвитку регіонів; визначено стратегічні пріоритети регіонального розвитку; показано труднощі, з якими стикаються органи державного управління у процесі реалізації заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності регіональних органів управління; висвітлено сучасні тенденції процесу реформування регіональної політики в Україні.

  РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ