Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИМІРИ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ

on .

УДК 159.923
 
КРАМАР Т.,
аспірант кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИМІРИ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ
 
У контексті загально-філософської теорії свободи особливого сенсу набувають проблеми індивідуальної свободи особистості, свободи як прояву індивідуального вибору. Свобода розглянута як ідея та ідеал, цінність і норматив, як характеристика практичної життєдіяльності суспільства й окремої особистості. 

 ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИМІРИ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ