Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

on .

УДК 658.871/.878:36
 
СИЧОВА Н.,
ст. викладач кафедри менеджменту КНТЕУ
 
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
 
Запропоновано семантичну модель процесу формування стратегії соціального розвитку підприємств торгівлі. Охарактеризовано особливості процесів діагностування рівня соціального розвитку підприємства, розробки, реалізації та контролінгу стратегії соціального розвитку підприємств торгівлі. Обґрунтовано основні принципи прийнятності стратегії соціального розвитку підприємства.

 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ