Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Автор: Редактор on .

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

наукового журналу "Вісник Київського національного
 торговельно-економічного університету"

 Головний редактор  
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович;
КНТЕУ, ректор; д. е. н., професор. 

 Заступник головного редактора 
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна;
КНТЕУ, перший проректор з науково-педагогічної роботи; д. т. н., професор.

 Відповідальний секретар
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна;
КНТЕУ,  проректор з наукової роботи; д. е. н., професор.

 Члени редакційної колегії

з економічних наук:
БАЙ Сергій Іванович; КНТЕУ, зав. кафедри; д. е. н., професор
ВЕДМІДЬ Надія Іванівна; КНТЕУ, декан факультету; д. е. н., професор
ГУЛЯЄВА Наталія Миколаївна; КНТЕУ, декан факультету; к. е. н., професор
ДОБІЯ Мечислав; Краківський університет економіки (Краків, Польща); д. е. н., професор
КАЛУСКІ Ян; Сілезький політехнічний університет (Глівіце, Польща); д. е. н., професор
ЛАГУТІН Василь Дмитрович; КНТЕУ, зав. кафедри; д. е. н., професор
ЛАЦЕ Наталя; Ризький технічний університет (Латвія); д.е. н., професор
ПАНКОВ Дмитро Олексійович; Білоруський державний економічний університет (Мінськ, Білорусь); д. е. н., професор
ПИРОЖКОВ Сергій Іванович; КНТЕУ, зав. кафедри; д. е. н., професор
РОМАТ Євген Вікторович; КНТЕУ, зав. кафедри; д. н. з держ. упр., професор
СИМОНЕНКО Валентин Костянтинович; КНТЕУ, д. е. н., професор
СОПКО Валерія Василівна; КНТЕУ, зав. кафедри; д. е. н., професор 
СУСІДЕНКО Валентин Трохимович; Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, професор; д. е. н., професор
ТКАЧЕНКО Тетяна Іванівна; КНТЕУ, 
зав. кафедри; д. е. н., професор
ФЕДУЛОВА Любов Іванівна; КНТЕУ, д. е. н., професор
ФІЛІС Константінос; керівник Центру вивчення Росії, Євразії та Південно-Східної Європи, політолог (Афіни, Греція), старший науковий співробітник Коледжу святого Антонія (Оксфорд, США
ЧУГУНОВ Ігор Якович; КНТЕУ, зав. кафедри; д. е. н., професор

з технічних наук:      
БЕЛІНСЬКА Світлана Омелянівна; КНТЕУ, д. т. н., професор
МЕРЕЖКО Ніна Василівна; КНТЕУ, зав. кафедри; д. т. н., професор
МОКРОУСОВА  Олена Романівна; КНТЕУ, професор; д. т. н., професор
СИДОРЕНКО Олена Володимирівна; КНТЕУ, професор; д. т. н., професор

з правових наук:                 
ГАЛЯНТИЧ Микола Костянтинович; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПН України, заступник директора з наукової роботи; д. ю. н., професор
ГУРЖІЙ Тарас Олександрович; КНТЕУ, зав. кафедри; д. ю. н., професор
ЛАДИЧЕНКО Віктор Валерійович; КНТЕУ, професор; д. ю. н., професор
МАРЧУК Валентин Мефодійович; КНТЕУ, професор; д. ю. н., професор
МИРОНЕНКО Наталія Михайлівна;  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності  Національної академії правових наук України, заступник директора з наукової роботи; д. ю. н., доцент
ЯРМИШ Олександр Назарович; член-кореспондент Національної академії правових наук України; д. ю. н., професор


з психологічних наук:  
ІВАНОВА Наталія Георгіївна; Академія СБУ, зав. лабораторії практичної психології;
д. психол. н., професор
КОРОЛЬЧУК Валентина Миколаївна; КНТЕУ, професор; д. психол. н., професор
КОРОЛЬЧУК Микола  Степанович; КНТЕУ, зав. кафедри; д. психол. н., професор
МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович; Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, директор; академік НАПН України, д. психол. н., професор
САМОЙЛОВ Олександр Єжиєвич; КНТЕУ, доцент; д. психол. н., професор
СТАСЮК Василь Васильович; Національний університет оборони України; д. психол. н., професор
ТІМЧЕНКО Олександр Володимирович; Національний університет цивільного захисту України; д. психол. н., професор


з філософських наук:    
ВАЛУЙСЬКИЙ Олександр Олександрович; КНТЕУ, д. філос. н., професор

ЗАМКОВА Наталія Леонідівна; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, заслужений працівник освіти України, директор інституту; д. філос. н., професор
КОНВЕРСЬКИЙ Анатолій Євгенович;  Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, д. філос. н., академік НАН України, професор, декан 
ЛАТИГІНА Наталія Анатоліївна; КНТЕУ,  зав. кафедри; д. політ. н., професор
МОРОЗОВ Андрій Юрійович; КНТЕУ, д. філос. н., професор
ОПАРА Стефан; професор гуманітарних наук, філософ, політолог  (Польща)
ОСТАЩУК  Іван Богданович;  КНТЕУ, д. філос. н., професор
ХОРУЖИЙ Георгій Фокович; КНТЕУ, д. філос. н., професор

з історичних наук:        
БАДАХ Юрій Гордійович; КНТЕУ, професор; д. і. н., професор
КАЗЬМИРЧУК Григорій Дмитрович; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, зав. кафедри; д. і. н., професор
КОРОЛЬОВ Борис Іванович; Інститут вищої школи при Академії педагогічних наук України, ст. н. співробітник; д. і. н.

КОЦУРА  Анатолій Петрович;  Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, зав. кафедри; д. і. н.